Tiscali
ITA   |   ENG
Paolo Tamponi
Presidente
Emilio Abruzzese
Sindaco Effettivo
Valeria Calabi
Sindaco Effettivo
Federica Solazzi Badioli
Sindaco supplente
Augusto Valchera
Sindaco supplente